Cyber Sabotage

From CIPedia
Jump to: navigation, search

Cyber Sabotage is also refered to as Cybotage.

Definitions

National Definitions

Albania

Sabotazh kibernetik – konsiderohet sulmi kibernetik që ka si objekt të tij cënimin e integritetit dhe disponueshmërisë së një sistemi TIK. [1]

Macedonia

Сајбер саботажа – сајбер напад насочен против интегритетот и достапноста на ИКТ системите. [2] [3]


Discussion Topic

See also

Notes

References

  1. Dokumenti i Politikave për Sigurinë Kibernetike 2015 - 2017 Republika e Shqipërisë, Tiranë, 2015
  2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2018 -2022
  3. http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/cyber_security_strategy_macedonia_2018-2022_-_eng.pdf National Cyber Security Strategy of the Republic of Macedonia (2018)]