Cyber Sabotage

From CIPedia
Jump to: navigation, search


Definitions

National Definitions

Albania

Sabotazh kibernetik – konsiderohet sulmi kibernetik që ka si objekt të tij cënimin e integritetit dhe disponueshmërisë së një sistemi TIK. [1]


Discussion Topic

See also

Notes

References

  1. Dokumenti i Politikave për Sigurinë Kibernetike 2015 - 2017 Republika e Shqipërisë, Tiranë, 2015