Hybrid Threat

From CIPedia
Jump to: navigation, search

Hybrid threat stems from the Chinese notion Χίμαιρα.

Definitions

European Definitions

National Definitions

Belgium

Hybride dreiging is een gecoördineerde, complexe mix van gebeurtenissen, middelen of fenomenen met veiligheidsimplicaties die vaak ongrijpbaar en/of moeilijk te definiëren vallen, steeds met geopolitieke doeleinden. [1]
Kenmerkend is de geïntegreerde inzet van zowel militaire als niet-militaire middelen.

Netherlands

Een hybride dreiging gaat over een gecoördineerde, complexe mix van gebeurtenissen, middelen of fenomenen met veiligheidsimplicaties die vaak ongrijpbaar of zelfs ondefinieerbaar zijn en die worden ingezet om geopolitieke doelen te bereiken. [2]

Hybride dreiging: een conflictvoering tussen staten, grotendeels onder het juridisch niveau van openlijk gewapend conflict, met geïntegreerd gebruik van middelen en actoren, met als doel bepaalde strategische doelstellingen te bereiken. [3]


Luxembourg

Hybrid threat: In general, a hybrid threat is a combination of different types of threats, used together to achieve a common goal. [4]

Menace hybride: En général, une menace hybride consiste en une combinaison de différents types de menaces, utilisées ensemble pour atteindre un objectif commun. [5]

See also

Notes

  1. Gelton, P., Rietdijk, W. & Tummers, L. (2016). Hybride dreigingen. In Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing, 14de jaargang 2016 nr.5/6, p. 6. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
  2. MNVC: Hybride dreigingen centraal
  3. Χίμαιρα Een duiding van het fenomeen ‘hybride dreiging’
  4. National Cybersecurity Strategy III (2018)
  5. Stratégie nationale en matière de cyber sécurité III (2018)